คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ให้ความรู้นิสิต เรื่อง ‘การสร้าง Branding ให้กับสินค้าและบริการ

88 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ให้ความรู้นิสิต เรื่อง ‘การสร้าง Branding ให้กับสินค้าและบริการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ให้ความรู้นิสิต เรื่อง ‘การสร้าง Branding ให้กับสินค้าและบริการ กรณีศึกษา สินค้าและบริการทางการเกษตรและอาหาร’ ณ ห้อง ICT1102 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรโดย คุณศรัณย์ เหมะ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการสื่อสารมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร ผ่านตราสัญลักษณ์ เป็นต้น

 

Powered by MakeWebEasy.com