สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

   
Food Safety 

นางสาวจันทนา จันโจมศึก

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3137

Email: chanthanach@hotmail.com

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com