นักวิจัย

 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 

นักวิจัย

Academic Profile

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

- วท.บ. (ชีววิทยา)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: s.kanokorn@gmail.com

 
 
Powered by MakeWebEasy.com