คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ

159 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะ ดังกล่าวฯ

ทั้งนี้เข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ บริเวณหอประชุมพญางำเมือง พื้นที่จัดพิธี ฯ และเข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณอาคารรับรองพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ฯ หลังจากนั้นร่วมประชุมหารือพร้อมกับจังหวัดพะเยาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 และเตรียมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ฯ  ยังสถานที่สำคัญ

Powered by MakeWebEasy.com