คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

110 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการนำของนายจักรพงษ์ ธุระพ่อค้า นักวิชาการศึกษา และคณาจารย์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 ธันวาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 9 ธันวาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ 16-18 ธันวาคม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา และโรงเรียนการุ้งวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 ธันวาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
วันที่ 22 ธันวาคม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
วันที่ 23 ธันวาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม และ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
วันที่ 24 ธันวาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com