คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก "

112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก "

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก " ณ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, คณาจารย์, บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ .

ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ได้กำหนดจัดงานวันดินโลกในหัวข้อ " Keep soil alive, protect soil biodiversity " รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อมการบรรยายพิเศษ " การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน " นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com